Vil vi snart leve evig?

Aubrey De grey Dette var temaet i en debatt ved et av de tyngste universitetene i verden, Oxford university, den 25 april i år. Debatten tok utgangspunkt i uttalelser fra dr. Aubrey de Grey som har holdt en høy profil i vitenskapsprogrammer de siste årene. Han er representant for den grenseløse optimismen vi ser i kjølvannet av revolusjonene i informasjonsteknologi og genetikk, og han har vært et flittig intervjuobjekt i dokumentarer på Discovery Channel.

de Grey har hevdet at det første mennesket som vil leve til han eller hun er 1000 år allerede er født. Han tror at nyvinningene innenfor hans fagfelt, regenerativ medisin, vil gjøre det mulig å reparere alderdomsslitasje. På den måten tror han at man ikke trenger å kurere de enkelte sykdommene som følger i kjølvannet av denne slitasjen, men heller hindre at sykdommen utvikler seg i det hele tatt.

I debatten fikk han imidlertid alvorlig motstand fra en som må sies å representere det tyngste av etablert vitenskap, Oxford-professor Colin Blakemore, som i årevis ledet det Britiske rådet for medisinsk forsking (British Medical Research Council). Blakemore sa i debatten at det verken er mulig eller ønskelig å leve evig. Han hevdet at årsakene til alderdom var sammensatte og at man ikke skjønner dem ennå. «Det er mulig», sa han, «at vi gjennom evolusjonen har blitt genetisk programmert til å dø». Om vi likevel skulle klare å overvinne alderdommen, mente han de psykologiske og sosiale konsekvensene ville bli forferdelige.

Blakemore beskrev hvor vanskelig forsking innenfor hans eget felt var og hvor sakte fremskrittene kom. De Grey sto imidlertid hardnakket på at hans eget felt, regenerativ medisin, vil kunne forandre alt. Men da Blakemore spurte hva slags fremskritt han konkret kunne vise til som var så ufattelig lovende, kunne ikke De Grey svare skikkelig for seg, etter min mening. Se debatten nedenfor. Du finner en del to av denne debatten, hvor publikum stiller spørsmål på youtube.

Reklamer