Teknologiske anvendelser av Higgs partikkelen

Nylig hadde Discover Magazine et interessant blogginnlegg hvor de ba publikum spekulere i hvilke praktiske applikasjoner man kunne vente seg i kjølvannet av  den nye oppdagelsen av Higgs partikkelen. Her er noe av det som ble foreslått :

  • Et higgs skjold. Dette skjoldet ville kamuflere enten et romfartøy eller en forsvarsrakett og gjøre den masseløs under reisen. Dette vil fjerne hindre for å sende store masser i store hastigheter.
  • En Higgs stråle . Denne skal kunne forbedre effektiviteten på noen partikkel akseleratorer og kjernefysiske reaksjoner.
  • En Higgs bombe
  • Man kunne motvirke gravitasjonen.
  • Kunstig gravitasjon
  • Mer effektiv kommunikasjon gjennom «Higgs bølger»
  • Bruke Higgs bølger til å kartlegge mindre strukturer
Jeg er ikke kvalifisert til å si hvor realistiske forslagene over er. Du kan imidlertid følge debatten selv her.
Reklamer