Momsen på Amazon og Itunes

Den nye momsen på elektroniske tjenester ble selvsagt møtt av en storm av protester fra dem som håpet at internett skulle gi oss billige filmer, musikk og bøker. Det er jo selve grunntanken bak internett: alt skal være fritt. Cyberspace er den globale fristaden, den ultimate tax- free butikken. 

Det var derfor mange illusjoner som brast den dagen da staten stormet inn med sine avgifter for å skru opp prisen på utenlandske elektroniske tjenester. Forlagsbransjen derimot fikk svar på sine bekymringer om momsen på eboka. Når det blir moms på utenlandske ebøker, vil  det bli lettere for den norske eboka å konkurere. Norske og utenlandske ebokbutikker vil bli likestilte slik at det blir mulig å skape noe slikt som en  norsk Amazon butikk drevet av den norske forlagsbransjen. Forlagene, som står i fare for å miste sin kontroll over distribusjonsnettet for bøker, får en sjanse til å overleve. Momsen på elektroniske tjenester er dermed gode nyheter for norske nettbutikker og tjenester.

Men det er et stort spørsmålstegn ved de nye momsbestemmelsene, og det er at de blir vanskelig å håndheve. Amazon og Itunes vill nok velge å inngå momsavtaler med Norge, men hva med alle de andre tjeneste tilbyderne som ikke gidder? Hvordan kan staten vite om noen har kjøpt en elektronisk tjeneste i utlandet om tilbyderne ikke rapporterer det?

I forslaget til statsbudsjettet sies det at det skal opprettes en ordning hvor den utenlandske tjeneste tilbyderen registrerer seg og sender penger til den norske stat. Dette innebærer at Norge må kunne saksøke utenlandske selskaper som neglisjerer loven eller eventuelt sperre nettdomener for norsk trafikk. Det er ikke mulig i dag. I tillegg må de kunne vite hva hver enkelt nordmann bruker pengene sine på. Det er nærliggende å tro at det kan komme krav om en ny form for overvåking og ettersjekking av våre elektroniske banktransaksjoner. Vi rissikerer også at utenlandske nettbutikker rett og slett ikke gidder å handle med norske nettkunder. Det er kanskje en trøst at ordningen med moms innføres over hele Eu området.

Det er ikke bare problemer med å organisere en moms på utenlandske nettbutikker, det er også lett for forbrukeren å omgå hele ordningen. Da det kom forbud mot betaling til utenlandske spill tjenester ble jeg litt irritert. Jeg spiller nemlig av og til i utlandet når premiene blir store. Det tok imidlertid ikke mer enn en uke før spill leverandøren innførte en betalingsordning som omgikk det norske forbudet. Så i dag spiller jeg fortsatt av og til på utenlandske nettspill.

Når det gjelder momsen, så kan den lett omgås på samme måte som spillforbudet. I tillegg kan forbrukeren ta i bruk ferdigsnekkerede løsninger som utenlandske proxy (oftest ikke nok) og VPN. Med det økende fokuset på fildeling har det kommet tjenester som anonymiserer forbrukeren på internett og  lar ham utgi seg for borger i et hvert land. Det er altså strengt tatt umulig for staten eller tjeneste tilbyderen å vite i hvilket land nettkunden befinner seg, om kunden går inn for å gjemme seg. Den eneste måten denne undragelsen av momsavgifter kan avsløres på, er gjennom økt overvåking av elektroniske betalingsordninger. Staten må altså snoke i dine innkjøp regelmessig.

For de fleste vanlig forbrukere vill nok slike avanserte forsøk på moms undragelse være uaktuelt. De har hverken tid eller resurser til å sette seg inn i hvordan systemet fungerer. De kommer nølende til å betale moms på sine Amazon ebøker og på sin Itunes musikk. Men hvor er drømmen om det frie internettet? Sukk.

Tillegg:

Siden jeg postet innlegget over på denne bloggen har det kommet fram mange gode argumenter i avisene og på tv. Det er klart at dersom regjeringen får i stand et moms samarbeid med landet hvor tjeneste tilbyderen finnes, så vil man være nødt til å følge norske momsregler. Mange større bedrifter i utlandet vil følge norske momsregler simpelthen for å ha orden i sin eget regnskap. Innenfor EU blir momsen å gjelde, men jeg ser ikke for meg noen mulighet til å sjekke små enkeltmannsforetak, spesielt ikke utenfor Europa.

VPN er jo et godt alternativ. Jeg brukte programvaren Identity Cloaker en gang for å se på Britisk Tv gratis på nettet. Det kan brukes til å omgå momsen også. Svært enkelt å bruke. I tillegg finnes det tjenester som Ipredator.se opprettet av gjengen bak Pirate Bay.

Reklamer