Noen spådommer for 2013

krystallEt nytt år står foran oss og da er det populært å ta frem krystallkula. Steve Wozniak, en av grunnleggerne av Apple, spår endringer i måten skytjenester blir brukt. Overgangen fra harddisker til flash minne i datasentrene vil forbedre ytelsen der . Dette vil gi et løft for skytjenester.

Tv’en kan stå foran en ny revolusjon. Det store i 2013 er Ultra HD med fire ganger bedre bilde enn dagens HD. Dette er det nye store som skal tvinge oss til å kjøpe nye TV’er, noe 3d ikke klarte. Apple arbeider også med denne melkekua. Funksjoner fra datamaskinen skal over på tv, dvs surfing og on demand strømming av TV program.

For å få nettsurfing på TV mangler vi imidlertid en dings til å kontrollere TV’en fra sofakroken. Her er det duket for at fjernkontrollen enten blir byttet ut med ipad og smarttelefon eller videreutviklet. Om fjernkontrollen smelter sammen med ipad, kan det se ut som om ipad og lesebrett også smelter sammen når farger gjør sitt inntog på lesebrettene. Vi kan dermed bruke ipad både som fjernkontroll og som lesebrett.

I kjølvannet av Netflix og HBO over nettet kommer vi nok til å se et press på tradisjonelle kabelselskaper som Canal Digetal og Get. NRK kommer til å bli presset til å revurdere lisensordningen ettersom flere og flere velger nettabonnement til å se innhold.

Jeg har lenge ventet på at hjemmenettverket skal utvikle seg. I 2012 installerte jeg NAS-server i mitt eget hjem. Potensialet i hjemmenettverket er imidlertid ikke utnyttet. Her kan flere dingser kobles til slik at vi kommer ett skritt nærmere det automatiske hjemmet.

Det er også ventet at nye former for datateknologi finner sin vei inn i bilene i 2013. Førerløse biler er det helt store og disse virker allerede i laboratoriene. Jeg tror imidlertid det kommer til å gå noen år før de blir akseptert av publikum. I mellomtiden kan ulike former for forbedret virkelighet (augmented reality), satellitttjenester og andre ting slå rot i bilene.

Enkelte har spådd et løft for augmented reality ikke bare i biler, men også i briller og kontaktlinser. Google produserer allerede briller hvor informasjon fra internett sendes direkte inn på øyet. Prisen har imidlertid vært for høy til at dette kunne slå an. Vil vi se en endring i 2013?

Tidligere i år skrev jeg om badevekter og speil som registrerte helseinformasjon. Vi venter ennå på en revolusjon i e-helse i hjemmet. Skal noe slikt skje, tror jeg det må være en ekstra gratisfunksjon på en allerede eksisterende dings: badevekt, speil, ipad eller lignende. Her tør jeg ikke spå noe.

Til slutt: Det ser ut som om bøyelige mobiltelefoner blir virkelighet i år.

Godt nytt år!

Reklamer

Et glimt av Norge i 2030

I 2007 publiserte BI en liten brosjyre de kalte «Fremtidsbilder 2030«. Det var fire scenarioer om hvordan Norge ser ut i 2030, og hvilke store endringer vi ser innen den tid. Det er ikke ofte man finner noen som tør å spå om Norges fremtid, så jeg tok en titt.

Forskerne tar for seg begreper som eldrebølgen, globaliseringen, klimaendringene, utdanningssystemet og rikdom, og prøver å skissere scenarioer for hvordan Norge kan bli påvirket av disse faktorene.

Forskerne så i 2007 for seg at det snart ville komme en motreaksjon mot den økende globaliseringen, noe som kunne føre til en gjeninnføring av lokale tiltak og et marked for nasjonalt rettet industri.  De spår imidlertid en global handel i utslippskvoter for CO2 i FN regi, og rike land må kjøpe overflødige kvoter fra fattige land som ikke trenger dem.

Arbeidsinnvandring og global kommunikasjon gjennom internett skal løse eldrebølgen og det påfølgende underskuddet av lærere og omsorgsarbeidere. I tillegg skal studielånet erstattes med omsorgstjeneste. Ett års omsorgstjeneste blant eldre vil gi ett års gratis studier. Vi kommer ikke til å greie å snu den negative utviklingen i realfagene i Norge. Til det er fagene for upopulære og lærerne for få. Fremtidens realfaglærere kommer til å undervise over nett på engelsk fra land som India og Kina. Det vil bli et skille i det norske arbeidslivet mellom de som er høyt utdannet, internettorienterte og kosmopolitiske og de lavere utdannede og mer nasjonalistiske.

Forskning har vist at oljerikdommen etter 1969 ikke har gjort nordmenn lykkeligere. I fremtiden kommer derfor brutto nasjonal lykke (bnl) til å erstatte BNP. Humankapital er i følge rapporten en større ressurs for Norge enn oljen.

Den siste artikkelen tar for seg de stigende kostnadene i helse og omsorgssektoren og advarer at disse snart vil eksplodere. Eldrebølgen vil føre til et kolossalt politisk press for å bruke mer penger på helse, så mye at politikerne er nødt å si stopp om de skal redde veksten i økonomien. Siden de eldre lever lengre i fremtiden kan de komme til å sløse bort kapitalen de har spart i boliger på eget privat forbruk som pensjonister, noe som kan føre til gjeldskrise og økt byrde på barna.

Bok: George Friedman: verden de neste hundre årene

george friedmanNå har jeg lest min første bok på min nye Kindle DX: George Friedmans The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century . Friedman er samfunnsviter og leder for den private etterretningsorganisasjonen Strafor . Boken prøver å spå hva som kommer til å skje de neste hundre årene.

Friedman mener USAs posisjon vil bli suveren dette hundreåret. Hverken Europa eller Kina vil greie å utfordre USA. Det Europeiske samarbeidet i EU er en vits i følge Friedman og Kina har såpass store strukturelle problemer i bankvesenet at landet snart vil gå på en gedigen smell.

Den fremtidige utfordringen for USA vil i de neste 20 årene komme fra Russland som vil prøve å gjenvinne kontrollen over sine gamle Soviet republikker. Nato vil sprekke fordi Tyskland og Frankrike ikke vil hjelpe de baltiske landene når Russerne begynner å presse disse. Baltikum vil bli hjulpet av USA og av en allianse av tidligere Soviet republikker ledet av Polen.

Etter en periode med kald krig mot Russland vil det Russiske imperiet gå i oppløsning og flere nye stormakter vil vokse frem: Polen, Tyrkia og Japan. Polen vil alliere seg med USA, mens Tyrkia og Japan vil prøve å utfordre USAs dominans. Tyrkias suksess er en fremvekst av det gamle Ottomanske imperiet, og landet kan komme til å forkaste sin sekulære tradisjon og omfavne en Islamistisk ideologi for å kunne påta seg en leder rolle i Araber verdenen. Japan kommer til å bryte løs fra sin økonomiske stagnasjon og intensivere sin jakt på råvarer i Asia. Landet har nemlig ingen egne natur resurser. Japan vil forlate pasifismen og omfavne sin gamle militaristiske tradisjon, i følge Friedman.

Det vil komme til krig mellom Tyrkia og Japan på den ene siden og USA på den andre. Krigen vil avgjøres i verdensrommet, og USA vil vinne krigen og komme styrket ut av konflikten. Den eneste utfordringen mot amerikansk verdensherredømme, ifølge Friedman, kommer fra Meksikansk innvandring. Rundt 2080 tror han meksikanerne vil ha innvandret til grenseområdene i så stort antall at de vil destabilisere USA og kreve at landområdene blir tilbakeført til Mexico.

Teknologisk spår Friedman amerikanske militærbaser i verdensrommet, i geostasjonær bane rundt jorden. Krig i verdensrommet vil føre til at USA får monopol på militær aktivitet i rommet slik som de i dag dominerer verdenshavene. Fremtidens energi revolusjon vil finne sted etter 2040 og vil komme i form av solkraftverk i verdensrommet som sender energien tilbake til jordoverflaten gjennom mikrobølger. Friedman nevner ikke det pågående fusjonskraftverket med et eneste ord.

Friedmans bok er kanskje litt rosenrød når det gjelder USAs fremtidige rolle i verden. Den tegner likevel et lite smigrende bilde av Amerikanerne. I følge Friedman tar USAs politikk ikke sikte på å skape fred i verden. Den har som mål å destabilisere de Eurasiske landområdene for hindre fremveksten av stormakter som kan utfordre USA. Derfor, sier han, var krigene i Vietnam, Irak og Afghanistan store suksesser.

CIA-utviklet nyhetsbrev om fremtiden?

Overskriften høres kanskje litt saftig ut, men den stemmer faktisk. Recorded Future er en tjeneste som som er utviklet med støtte av In-Q-Tel som er en av hovedleverandørene av programvare og elektroniske duppeditter til CIA.  Recorded Future samler forskjellige opplysninger om fremtiden fra offentlige kilder på nettet og lar deg analysere spådommene.

Selve analysedelen er en ganske dyr betalingstjeneste, men nyhetsbrevtjensten er gratis. Jeg prøvde den selvsagt. Man kan velge mellom ulike områder man er interessert i, det være seg fremtidig politikk, kjente personer eller, som jeg valgte, «fildeling». Etter ti minutter fikk jeg et nyhetsbrev som samlet linker til kilder om fremtidig fildeling. Jeg fikk sendt linker til nettsider som nevnte hva Frankrike og Storbritannia har tenkt å gjøre med fildeling i de nærmeste årene, men jeg fikk ingen informasjon om det tekniske kappløpet som foregår mellom fildelere og myndigheter.

Nyhetsbrev funksjonen til RecordedFuture.com fungerer litt som Googles Alert tjeneste, og om du er interesert i hvilke kilder som finnes om fremtiden på nettet, så er dette kanskje noe å sjekke. Den er på langt nær så omfattende som google alert, men de utvalgte linkene er mer relevante.

Ray Kurzweil: singularitet, filmen og vår vanvittige fremtid

Raymond Kurzweil (1948-) , datapioneren, er kjent for utviklingen av OCR, programvaren som lar oss overføre teksten i en bok til datamaskinen ved hjelp av en skanner. Han har skrevet flere bøker om hvordan han tror fremtiden vil bli, og har blitt verdenskjent for disse. Ja, faktisk har han blitt så kjent at en ny film inspirert av hans bok «The Singularity is Near!» kommer rett over nyttår. Dette er en god anledning til å titte litt på hans spådommer.

Sentralt i Kurzweils teorier står begrepet «singulariteten». Singulariteten er det punktet i historien hvor den teknologiske utviklingen har kommet så langt at våre teorier om fremtiden bryter sammen. Når er så dette i følge Kurzweil? Jo, i 2045, såvidt innenfor levetiden til mange av oss! I 2045 mener han at hjemmedatamaskinene har blitt en milliard ganger kraftigere enn menneskets hjerne. I følge ham vil datamaskinene allerede i 2020 være like kraftige som vår hjerne.

I 2014 skal mange av oss i følge ham ha roboter som vasker i hjemmene våre.  På slutten av 2020-årene skal datamaskinene bestå Turing-testen, dvs vi vill ikke være i stand til å skille en datamaskin fra et menneske. I 2030-årene skal det bli mulig å laste opp sin personlighet på internett.

Vi skal altså ifølge denne karen leve evig og enten smelte sammen med datamaskinen eller bli erstattet av den. Når denne prossessen har blitt gjennomført etter 2045, vil universet bli bevisst. Datamaskinene vil gradvis bre seg ut i universet, og omgjøre alle råvarer til datakraft.

Nå har vi virkelig noe å se frem til dere!