Bok: "The Future of the Internet and How to Stop it"

futureJonathan Zittrains bok om fremtiden til internett tar for seg utviklingen av internett og PC-industrien, og ser på forholdet mellom «åpne» og «lukkede» systemer. Hva menes med dette, kan du spørre?

Vell, lukkede systemer er ting som den gamle fast telefonen. Den var laget for en ting, nemlig å ringe, og brukeren kunne ikke legge til nye funksjoner slik som man kan med en PC. Pc’en, selv uten internett, er et åpent apparat som lar deg legge til nye funksjoner ved å skrive nye programmer eller installere kjøpte programmer.

Zittrain tar oss med tilbake til teleindustriens spede begynnelse og presenterer IBMs første maskin, en stemmeopptelllingsmaskin fra 19 hundretallet. Han trekker opp lange linjer hvor han argumenterer  for at åpne systemer virker best fordi de stimulerer til innovasjon og nyskaping. Samtidig viser han hvordan det åpne systemet, som internett og Pc’en er, har blitt sårbar for datavirus og organisert kriminalitet gjennom de såkalte bot-nettene. Det åpne systemet er basert på en skjør tillit, og Jonathan Zittrain beskriver hvordan denne tilliten gang på gang har blitt satt på prøve. Forbrukeren har også blitt mindre datakyndig, samtidig som datamaskinene har blitt kraftigere. Dette har ført til at lukkede systemer er på vei inn igjen. Iphone, Ipad og Amazon Kindle er delvis lukkede systemer, som regulerer en del av brukerens mulighet til å innføre nye applikasjoner.

Om den ikke er lettlest, så er boka The Future of the Internet and How to Stop it greit skrevet, og det er interessant å lese om alle konkurentene til det åpne internettet som i dag har blitt glemt. Verden kunne nemlig ha sett svært anderledes ut om disse hadde overlevd.

Reklamer