Politiets mystiske IKT-systemer

Politiets dårlige IKT-systemer har preget mediene den siste måneden. Hva slags systemer det er snakk om vet jeg ikke. Men debatten om IKT-systemene til amerikansk politi foregår åpent i mediene. Gjennom denne kan vi kanskje få et pekepinn på hvor lang lovens arm egentlig er.

I 2005 var det stor debatt om politiets brudd på personvernet i USA. Et system for å overvåke eposter kalt Carnivore var det kontroversielle den gangen. Siden ble det erstattet av NarusInsight. Ved hjelp av disse verktøyene kunne politiet (og kan fortsatt) overvåke epost-trafikk, ja til og med søke etter ulike nøkkelbegreper i en kontinuerlig strøm av e-poster.

Et annet amerikansk system som har vært i mediene er IBMs Blue C.R.U.S.H, først brukt av politiet i Memphis. Dette er et system som plotter statistikk på et kart over bydeler og nabolag slik at ressurser kan sendes dit de trengs. Systemet skal angivelig ha ført til 20 % mindre kriminalitet.

Politiet i USA har imidlertid ikke bare evnen til å overvåke eposter og til å plotte statistikk på kart, de har også muligheten til å samle store mengder med  dokumenter og tekst og analysere denne informasjonen ved hjelp av en datamaskin. In-Q-Tel, CIAs hovedleverandør, har støttet utviklingen av selskapet Digitial Reasoning sitt vektøy: Synthesys.  Videoen nedenfor forklarer hvordan verktøyet virker:

I tillegg har politiet sitt egen Twitter og varsel tjeneste som de kaller Nixle.com, skjønt jeg  ikke skjønner hvorfor de ikke kan bruke vanlig twitter. Det har også vært snakk om ulike former for automatisk ansikts-gjenkjenning, gjerne knyttet til kamera festet på politibilen eller på politibetjentene, eller knyttet til overvåkingskamera utendørs.

Reklamer

Pulitzer pris vinner kritiserer Google på svensk TV

Onsdag 6 oktober sendte svensk tv en reportasje om det nye prosjektet til den amerikanske forbruker organisasjonen Consumer Watchdog: den google kritiske bloggen Inside Google. I den forbindelse intervjuet de Margot Williams som jobber for bloggen. Hun har to ganger vunnet Pultizer prisen for sin undersøkende journalistikk i avisa The New York Times.

Williams var spesielt opptatt av måten google samler inn informasjon om hva brukerne søker etter. Denne informasjonen kan brukes mot forbrukeren både av google selv, av andre selskaper og av statsmakter som Kina som ønsker å bruke googles data for å straffeforfølge og overvåke opposisjonen.

Som svar på en økende kritikk har google begynt å gi ut noe de kaller «Transparency report».  Rapporten er blant annet en oversikt over statlig innblanding i googles søkevirksomhet. Margot Williams mener googles rapport er ufullstendig, og at søketjenesten ikke går langt nok i å beskytte forbrukerens privatliv. Inside Google og New York Times har derfor den siste tiden kjørt en rekke reklame kampanjer hvor de beskylder google for å være feige og ubeslutsomme.

Williams trekker frem at antallet henvendelser fra den amerikanske regjeringen til google har økt med 19 prosent siden 2009 . Forskjellige myndighetsorganer i USA har sendt 4350 forespørsler om brukerinformasjon til google første halvår i 2010. Williams mener dette viser at dine søk på internett lagres og kan brukes mot deg senere.

Det siste innlegget til Margot Williams på bloggen Inside Google tar for seg en kontrakt mellom det amerikanske etterretningsvesenet og Google om bruk av atlas tjenesten Google Earth. Les det her.