Russerne vil redusere oppskytingskostnadene

Det russiske selskapet Energomash har forsket frem en revolusjonerende ny rakettmotor som kan redusere prisen på oppskytninger. Rakettmotoren blir drevet av en blanding av ammoniakk og acetylen i stedet for hydrogen slik som i dag. Denne blandingen (kjent som atsetam) er ikke bare 30 % mer effektiv enn hydrogen, den er også billigere og langt lettere å oppbevare.

Den nye rakettmotoren er enkel å kombinere med eksisterende teknologi, og forventes å være i bruk innen 2017-18.  Den kan føre langt billigere tilgang til verdensrommet.

Reklamer