Siste nytt om hårkloning

For de av oss som er redd for å miste hår eller har mistet hår er kloning av hårceller det store. Greier man å klone hårceller vil alle som har et eneste hårstrå igjen på skallen kunne få sin ungdoms manke tilbake, skjønt det blir neppe gratis. Jeg stakk derfor innom en av de mange «hårforumene» hvor de håpefulle samles for å se om de snakker om noe annet enn de kjente kurene Finasterid og Minoxidil.

Bioteknologiselskapene Aderans og Histogen er i ferd med å bringe nye produkter på markedet. Aderans satser på en form for hårkloning hvor hårceller fjernes og deles, plasseres i vekstmedium og så implanteres på nytt. De er allerede på slutten av fase to av kliniske forsøk. Det er i alt fire faser i kliniske forsøk og produktet slippes etter tredje fase.

Histogen har valgt en litt annen strategi enn Aderans. De har utviklet en form for vekststimulerende middel basert på cellens egen kjemi. Dette skal sprøytes inn i hodebunnen og på den måten fremme hårvekst. De er på slutten av fase en slik jeg forstår det. Både Aderans og Histogen jobber innenfor feltet regenerativ medisin.

Her er en video fra en internasjonal hårkonferanse i 2011 hvor en av forskerne fra Aderans beskriver deres tilnærming:

Reklamer

Vil vi snart leve evig?

Aubrey De grey Dette var temaet i en debatt ved et av de tyngste universitetene i verden, Oxford university, den 25 april i år. Debatten tok utgangspunkt i uttalelser fra dr. Aubrey de Grey som har holdt en høy profil i vitenskapsprogrammer de siste årene. Han er representant for den grenseløse optimismen vi ser i kjølvannet av revolusjonene i informasjonsteknologi og genetikk, og han har vært et flittig intervjuobjekt i dokumentarer på Discovery Channel.

de Grey har hevdet at det første mennesket som vil leve til han eller hun er 1000 år allerede er født. Han tror at nyvinningene innenfor hans fagfelt, regenerativ medisin, vil gjøre det mulig å reparere alderdomsslitasje. På den måten tror han at man ikke trenger å kurere de enkelte sykdommene som følger i kjølvannet av denne slitasjen, men heller hindre at sykdommen utvikler seg i det hele tatt.

I debatten fikk han imidlertid alvorlig motstand fra en som må sies å representere det tyngste av etablert vitenskap, Oxford-professor Colin Blakemore, som i årevis ledet det Britiske rådet for medisinsk forsking (British Medical Research Council). Blakemore sa i debatten at det verken er mulig eller ønskelig å leve evig. Han hevdet at årsakene til alderdom var sammensatte og at man ikke skjønner dem ennå. «Det er mulig», sa han, «at vi gjennom evolusjonen har blitt genetisk programmert til å dø». Om vi likevel skulle klare å overvinne alderdommen, mente han de psykologiske og sosiale konsekvensene ville bli forferdelige.

Blakemore beskrev hvor vanskelig forsking innenfor hans eget felt var og hvor sakte fremskrittene kom. De Grey sto imidlertid hardnakket på at hans eget felt, regenerativ medisin, vil kunne forandre alt. Men da Blakemore spurte hva slags fremskritt han konkret kunne vise til som var så ufattelig lovende, kunne ikke De Grey svare skikkelig for seg, etter min mening. Se debatten nedenfor. Du finner en del to av denne debatten, hvor publikum stiller spørsmål på youtube.