En felles Wikipedia for alle språk

wikipedia_logo_detailTeknisk Ukeblad kan nå melde at svensk wikipedia har blitt nest størst i verden gjennom en manns bruk av et dataprogram kalt LSJbot, som automatisk skriver artikler om ulike plantearter. Det første som slo meg var at dette måtte være noe for norsk wikipedia også. Men hva med nynorsk wikipedia og samisk? Samisk wikipedia er i dag stort sett verket til et par-tre ildsjeler. Om en svensk ingeniør kan skrive tusenvis av svenske artikler, da kan vel en samisk ingeniør også en dag gjøre det samme?

Jeg kan se for meg to nye kilder til artikler i wikipedia i fremtiden: automatisk genererte artikler fra programmer som LSJbot og automatisk oversatte artikler. Automatisk oversettelse kan i fremtiden bli så god at en artikkel skrevet på engelsk eller et annet stort språk automatisk blir oversatt til samtlige wikipediaspråk, kanskje med unntak av de aller minste. I det øyeblikket forfatteren av den engelske artikkelen trykker «publiser» opprettes artikler i samtlige underspråk. Dette må være idealet: en database hvor datateknologien binder sammen samtlige språk til ett eneste stort leksikon, hvor oppdateringer foretatt på arabisk virker inn på engelske artikler og vise versa.

Vi er et lite stykke unna dette idealet, som vi kan se fra svakhetene i dagens google translate. Men utviklingen stormer fremover, noe IBMs datamaskin Watson og selskapet Narrative Science sine automatiske genererte avisartikler viser.

Reklamer

Samisk språkteknologi

Ved universitetet i Tromsø har man et Senter for språkteknologi. Senteret har gjort svært mye bra, blant annet har de laget et kjempe populært rettskrivingsprogram for samisk kalt Divvun og et maskinoversettingsprogram som oversetter fra samisk til norsk. Disse to dataprogrammmene gir samisk de samme tjenestene som Word/Open Office og Google Translate gir til andre brukere i dag. I tillegg jobber senteret med å lage en nettportall for læring av samisk Oahpa . Dette siste prosjektet er etter mitt syn litt mer primitivt enn språklæringsportaler som babbel.com, rosettastone.com og lingq.com, men samisk er et bitte lite språk. De store utenlandske språkportalene på nettet har ikke en gang inkludert norsk, så hva kan man vente for samisk?

Språkteknologien er i rivende utvikling, og automatisk uttalevurdering, gramatikkøvelser, sosial språklæring, skype undervisning og mye annet er i ferd med å revolusjonere læringen. Forhåpentligvis vil noe av dette bli tatt i bruk for å hjelpe samene med å lære sitt eget språk og med å hjelpe innvandrere med å lære norsk.

Espresso Book Machine kan redde bokhandlere fra konkurs

De som har fulgt med utviklingen innen ebøker vet at det om ikke lenge vill være like få bokhandlere som det er dvd butikker. Butikkene vil selvsagt overleve på nettet, men den vesle bokhandelen på hjørnet går tøffe tider i møte om utviklingen i Norge følger et amerikansk mønster.

I fremtiden vill vi kjøpe flest elektroniske bøker og lese dem på et såkalt lesebrett. Men hva betyr denne utviklingen for de bokhandlerne som vi ser i våre kjøpegater. Når salget går ned vill disse måtte legge om driften. Papir, lesebrett og blyanter vill det alltid være marked for, men hva med selve bøkene?

Nå finnes det en maskin som kan redde bokhandlene. Espresso Book Machine lar deg trykke opp en bok på få minutter. Kunden kan velge blant alle bøkene som er tilgjengelig i elektronisk utgave, og få et eksemplar trykket på stedet. Siden alle bøker i fremtiden vill finnes i digital utgave vil det si at kunden i fremtiden vill kunne velge mellom alle bøkene som er skrevet, enten de er gått ut av trykk eller ikke.

Espresso Book Machine er allerede installert ved mange av de tyngste universitetene i USA, og den vesle maskinen vil kunne bedre utvalget til selv små bokhandlere. Bøker trenger heller ikke bli trykket opp i et større opplag enn det som er nødvendig ettersom trykkingen skjer mens kunden venter.

Utviklingen av Espresso Book Machine og elektroniske bøker vil dermed gjøre det billigere å utgi bøker. For små språk som Samisk vill kombinasjonen av Amazon Kindle og Espresso Book Machine kunne by på uante muligheter. Samer vil kunne skaffe seg samiske bøker lettvint og hurtig. Alle samiske bøker vill kunne samles i en elektronisk database hvor kundene betalte for å laste ned enten en elektronisk utgave eller får å få et eksemplar trykket.

Les mer om Espresso Book Machine her